Kan köpas direkt hos Nordic Pool - www.nordicpool.se

Om TeslaGEN®

TeslaGENs tillverkning sker i södra Polen. Över 95% av utbudet är tillverkat lokalt inom EU. TeslaGEN erbjuder bland annat:

  • Luftrening och sanering med ozon samt via jonisering.
  • Vattenrening med UV-C och ozon inom pool. Dricksvatten med kalk-, gas- och metallsanering.
  • Frukt- och grönt utan kemikalier och giftämnen. Betydligt längre hållbarhet på ett naturligt sätt.  


TeslaGEN kombinerar termer som klimatsmart, rädda miljön och bibehålla stark ekonomi. Alla tre begrepp kan kopplas ihop och ge ”första klass” till ”sista minuten pris”. Det har tidigare alltid varit lönsamheten som styrt men man har under de senaste åren – påskyndad av miljöproblemen - successivt skiftat strategi. Professionella produkter som gör livet enklare, maten godare och vattnet renare och betydligt godare. Renhet till 99,997% utan klor!


Vi vill alla värna om miljön och lämna efter oss en bättre värld till våra barn.
Inom många områden är vi på god väg att förändra processer, produkter och beteenden till miljövänligare alternativ men vi behöver göra mer. En stor utmaning är kostnader som ökar i takt med kraven på grönare tillverkningsprocesser och minskad kemikalieanvändning.

Nya tekniker har genom åren tagits fram och prövats, där ett fåtal nått ut på marknaden därför att de flesta köpts upp av storbolag eller finansieringen tagit slut. Resultatet av detta är att det inte finns så många kostnadseffektiva alternativ till att göra skillnad även om viljan finns. Detta har vi tagit fasta på och vår tydliga mission är att ta fram förstklassiga produkter inom Europa och till låga kostnader.

Genom forskning och innovativ teknik har vi nu lyckats och ger nu alla möjligheten att förbättra miljön genom en serie högeffektiva generatorer.
Vi tycker det ska löna sig att vara miljövänlig och jobba på ett hållbart sätt.


Vi har investerat i framtiden och utan riskkapital

Båda herrarna Matti Anniko och Patrick Szutkiewicz bestämde i ett tidigt skede att tacka nej till riskkapital när TeslaGEN-projektet startades. Det handlade inte om att sälja endast en idé och utgå därifrån. Vi bestämde att först när en produkt är färdig till försäljning och utvecklings- och produktionsfaserna klara, först då är tiden inne för nästa steg. I initialfasen användes endast eget kapital.

Nu är det dags att påbörja expansionsfasen. Produktionen är i gång och inom kort når vi högt satta mål för effektivitet och miljö. Produktsortimentet har utökats rejält alltsedan starten. Nytillkomna produkter fyller de segment som saknas på den europeiska marknaden.
Från att i början enbart arbetat med medicinskt ozon och sanering av virus och bakterier har Patrick Szutkiewicz skapat en serie produkter som renar vatten och kraftigt minskar användningen av klor. I t.ex. en pool minskar användningen av klor med upp till hela 95%. Det är först nu som miljön mår bättre och till en lägre kostnad för användaren, säger Patrick Szutkiewicz.

Det verkar som att det stora genomslaget för miljöarbetet kommer igång på riktigt först när det inte kostar extra att vara miljövänlig. Genom att använda sig av TeslaGEN är det tvärt om. Bra för miljön är ”bra för plånboken”. Bra miljö är numera ett billigare alternativ.