TeslaGEN iON7

You are here: Home / Produkter / TeslaGEN iON7

TeslaGEN iON7

iON7 är en joniserande luftrenare för inomhusmiljöer. Förbättrar luftkvaliteten genom att eliminera dålig lukt förorsakad av kemikalier, bakterier, virus och andra partiklar i luften. iON7 ökar mängden negativa joner i inomhusluften för att efterlikna atmosfärens egna självrenande processer. Teslagen iON7 räcker för ytor upp till ca 70 kvm (ca. 250cm i takhöjd) och skapar närmare 15 miljoner negativa joner per 1cm3 vilket ger ett bra inomhusklimat och neutraliserar de positiva jonerna från elektronik, ström, strålning och mobiltelefoner, osv.

Övriga gaser som tas bort vid joniseringsprocessen: formaldehyd, toluen, ammoniak och kolmonoxid. Rekommenderas för alla hem och offentliga utrymmen. Vid större ytor eller vid önskan om högre effekt kan flera enheter kopplas i samma utrymme. För en optimal användning skall ett avstånd om minst 2m tillämpas. iON7 kan användas tillsammans med iON9 för att uppnå högre effekt eller för att passa hus med en yta om 190kvm.

För kontor rekommenderas iON7 för rum upp till ca. 35kvm eller iON9 upp till 60kvm.

Produkten tillverkas i EU (Polen och Tyskland).