Brand & vattenskada

You are here: Home / Om TeslaGEN / Brand & vattenskada

Brand & vattenskada

Syre förekommer i atmosfären som en två-atomig gas O2 (syrgas). Ozon (O3) är en gas som består av tre syreatomer per molekyl och används i stor skala för t ex desinfektion av dricksvatten, rening av avloppsvatten, luktborttagning, bakteriebekämpning, mögelreducering mm.

Ozon är kraftfullt oxiderande och har använts kommersiellt i över 100 år och ännu har ingen dödsolycka rapporterats i samband med exponering för ozon. Eftersom ozon är en instabil molekyl och sönderfaller spontant måste den genereras ”på plats” vilket är en fördel eftersom man undviker problem med lagring och transport av gaser. I många fall är ozon ett betydligt bättre alternativ än kemikalier (t ex klor).

Våra minsta generatorer passar perfekt till mer normal användning hemma eller i sommarhuset, garaget, källaren eller vinden. Som kund till TeslaGEN får man tillgång till företagets egna bibliotek med förklaringar, regler och många ideer till en smartare användning av ozongeneratorn.

  • Ozongeneratorer för Mellan-nivå & Proffs
  • Luftgenerator för Proffs i designutförande

Brand- & vattenskada

I princip alla bränder går att rena från brandlukt eller rök (även i kombination med svampangrepp – efter släckning). Tesla GENs system med upp till 6st samarbetande enheter på 6 x 240g/h kommer upp i 1.440g/h som effektivt kan fördelas mellan olika områden i den brandskadade lokalen. 1.440g x 10m3 = 14.400m3/h. Om vi utgår från att takhöjden är 5m: 14.400m3 / 5m = 2.880m2 per timme kan saneras. Vid en takhöjd på 7m = 2.057m2 yta per timme kan saneras. Självfallet kan antal timmar ökas från 1 till t.ex. 3t och mellan 6- till hela  9.000m2 kan saneras under en och samma kväll.

Det finns ingen övre gräns däremot så är det viktigt att ozongeneratorer av Tesla Gen Industrimodeller används för att täcka större ytor och kunna avläsa mätvärden via Wi-Fi. Tesla Gens digitala app visar konstant flöde, riktning och mätvärden från 2- till 3 mätstationer. Det finns möjlighet att kunna fjärrstyra arbetet via en Smartphone eller en läsplatta (IOS eller Android).

Luften mätts innan behandlingen av brand och efter behandlingen. Avslut på en brand kan göras först efter att luftens mättvärden ligger inom högsta marginal:dvs. Mycket bra luft.

Brand & Vattenskada fortsättning

I samband med brand och släckning uppstår oftast rejäla mögelskador som måste åtgärdas. Problem relaterade till “regn eller vatten” görs först när branddelen är avklarad. Ozonet som används för att ta bort lukten av brand träffar de flesta ytor och hjälper till för nästa behandling. Detta skapar flera synergieffekter. En av dessa är att vid ozonanvändning börjar  vattenskadan torka mycket snabbare. Vi har inga fasta uppgifter med tabellen etc, däremot så har vi erfarenhet av det. En skada som skulle torka i ca. 2,5-3 månader var klar under en månad. Trä och gips fick bytas pga fysiska skador och vissa träbitar låg under eller direkt i vattnet. Vid en mätning efter 4-veckor kunde vi inte utläsa längre att det rörde sig om en vattenskada.