Om TeslaGEN

You are here: Home / Om TeslaGEN

Vi vill alla värna om miljön och lämna efter oss en bättre värld till våra barn.
Inom många områden är vi på god väg att förändra processer, produkter och beteenden till miljövänligare alternativ men vi behöver göra mer.
En stor utmaning är kostnader som ökar i takt med kraven på grönare tillverkningsprocesser och minskad kemikalieanvändning.

Nya tekniker har genom åren tagits fram och prövats, där ett fåtal nått ut på marknaden därför att de flesta köpts upp av storbolag eller finansieringen tagit slut. Resultatet av detta är att det inte finns så många kostnadseffektiva alternativ till att göra skillnad även om viljan finns.
Detta har vi tagit fasta på och vår tydliga mission är att ta fram förstklassiga produkter inom Europa och till låga kostnader.

Genom forskning och innovativ teknik har vi nu lyckats och ger nu alla möjligheten att förbättra miljön genom en serie högeffektiva generatorer.
Vi tycker det ska löna sig att vara miljövänlig och jobba på ett hållbart sätt.
Välkommen till TeslaGEN!